DravinjskaDolina.com | Domov

Umetnost

Skozi stoletja naše zgodovine, so različni umetniki, ustvarjali podobo Dravinjske doline. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, to so le delček tistega zaradi katerega je Dravinjska dolina danes znana kot dolina umetnosti in bogate kulture.

Prebivalstvo

Arheološke najdbe pri Zbelovem in Ločah pričajo, da je bilo območje Dravinjske doline poseljeno od mlajše kamene dobe naprej. Rimljani so čez te kraje speljali cesto, ki je povezovala Padsko in Panonsko nižino.

Etnološke posebnosti

Bogata zbirka etnoloških posebnosti, je zaznamovala tako prebivalce kot tudi samo pokrajino. Številne etnološke zbirke, številni Toplarski kozolci, klopotci ter druge posebnosti, danes dokazujejo bogato kulturno življenje prebivalcev, ki se iz preteklosti prenaša na prihodnje generacije.

Kulturne prireditve

Kulturne prireditve na območju Dravinjske doline ostajajo nepogrešljiv del življenja prebivalcev, ki živijo na tem območju. Jurjevanje, Martinovanje, likovne delavnice v Žički kartuziji, kmečke prireditve...

© dravinjskadolina.com