DravinjskaDolina.com | Domov

Etnološke posebnosti

Bogata zbirka etnoloških posebnosti, je zaznamovala tako prebivalce kot tudi samo pokrajino. Številne etnološke zbirke, številni Toplarski kozolci, klopotci ter druge posebnosti, danes dokazujejo bogato kulturno življenje prebivalcev, ki se iz preteklosti prenaša na prihodnje generacije.

Med najpomembnejšimi posebnostmi doline sodijo nedvomno številni klopotci, katerih pesmi  je mogoče slišati predvsem v času vinske trgatve. Poleg številnih klopotcev, so prav tako značilni številni Toplarski kozolci, ki ostajajo dragocen spomenik ljudskega stavbarstva iz leta 1883. Toplar so uporabljali v različne namene: za sušenje krme in žita, za skladiščenje pridelkov v nadstropju in podstrešju, za spravljanje orodja in opreme v pritličju. Bogato zbirko etnoloških posebnosti dokazujejo tudi številni muzeji etnoloških zbirk, ki jih je mogoče najdi skoraj v vsaki vasici te čudovite pokrajine.

pustova hiša Pustova hiša
klopotec Klopotec
© dravinjskadolina.com