DravinjskaDolina.com | Domov

Arheološke najdbe pri Zbelovem in Ločah pričajo, da je bilo območje Dravinjske doline poseljeno od mlajše kamene dobe naprej. Rimljani so čez te kraje speljali cesto, ki je povezovala Padsko in Panonsko nižino.

Mesto Slovenske Konjice
Prebivalstvo

Prebivalstvo Arheološke najdbe pri Zbelovem in Ločah pričajo, da je bilo območje Dravinjske doline poseljeno od mlajše kamene dobe naprej. Rimljani so čez te kraje speljali cesto, ki je povezovala Padsko in Panonsko nižino. Za območje pokrajine izven največjega mesta Slovenske Konjice je značilna razložena poselitev. Zaradi pogostih poplav reke Dravinje so se naselja naslonila na široko, komaj meter nad holocenskim dnom ohranjeno würmsko teraso in na vršaje manjših potokov. Z naraščanjem števila prebivalcev so se naselja širila, nastajali so novi zaselki. Dolinska naselja so v jedru večinoma gručasta, med njimi tudi vsa večja naselja, npr. Loče, Draža vas, Zbelovo in Žiče. Prijaznost in gostoljubnost do gostov, je danes mogoče opaziti na vsakem koraku.

© dravinjskadolina.com