DravinjskaDolina.com | Domov

Fauna Dravinjske doline - edinstvena in čudovita

Pred več milijoni let je dravinjska dolina oblikovala svojo podobo in ustvarila čudovito floro in fauno. Pokrajina z več kot 80% gozdov, danes nudi življenjski prostor različnim živalskim vrstam. Pestrost različnih živalskih vrst kot so ptice, divjad, kačji pastirji, dvoživke in druge vrste živali danes kažejo podobo divjine in čudovitega naravnega okolja. 

 

Mokrišča Petelinjek - natura 2000

Mokrišča Petelinjek sestavljajo posebno ekološko območje, pomembno za ohranitev različnih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Tukaj lahko najdemo več kot 30 vrst kačjih pastirjev, več kot 30 redkih vrst ptičev, med katerimi je kar 9 takih, ki jih najdemo na seznamu najbolj ogroženih vrst v Sloveniji. Tukaj je tudi pomembni habitat za različne vrste dvoživk in dveh vrst metuljev, ki so prav tako na seznamu ogroženih vrst. Tukaj je mogoče začutiti moč in lepoto narave. 

 

Divjad

Velika pestrost in številčnost predvsem parkljaste in male divjadi kot so: srnjad, jelenjad, muflon, gams, divji prašič, fazan, raca, zajec, danes predstavljajo pomemben živalski ekosistem Dravinjske doline. Pestrost živalskih vrst so danes najboljši pokazatelj ohranjenosti naravnega okolja v Dravinjski dolini. 

 

Ptice

Pred prihodom človeka v Dravinjsko dolino je pokrajina predstavljala tišino in mir! Velika površina in bujna naravna vegetacija so ustvarili pomemben prostor za življenje različnih vrst ptičev. štorklje in druge ptice še danes dokazujejo, da pokrajina ohranja simbol tišine in miru ter čistega okolja.

kačji pastir na zaščičetem območju mokrišč Petelinjek Kačji pastir
Srnjak
Štorklja
© dravinjskadolina.com