DravinjskaDolina.com | Domov

Geografske značilnosti

Senožet
Škalce

Kaj vse lahko najdemo ?

Geografska karta Dravinjske doline nam prikazuje pestrost geografskih značilnosti pokrajine. Gore na severnem ter severno zahodnem delu pokrajine, gričevnato območje na vzhodu, dolina reke Dravinje v osrčju pokrajine, termalni izviri zdravilne vode na številnih območjih po vsej pokrajini, kmetijske površine predvsem v osrednjem ter južnem predelu pokrajine.

 

 

Dolina reke Dravinje - srce Dravinjske doline

Aktivnosti

V osrčju pokrajine teče reka Dravinja, ki je pred tisoči let ustvarila podobo pokrajine. Dravinjsko dolino je reka izdolbla na skrajnem južnem robu kotline. Dolina je najširša med Zrečami in Žičami, najožja pa v Poljčanah, Makolah in Majšperku, saj dno doline ne doseže niti kilometer širine. 

Reka, ki je s svojimi nanosi v preteklosti obogatila prst z hranilnimi delci, danes omogoča predvsem podeželskim prebivalcev možnost kmetovanja. Poleg poljedelstva in vinogradništva, ki ostaja glavna kmetijska panoga, pa so prebivalci izkoristili svoje čisto in naravno okolje tudi za potrebe turizma. Turizem podeželja, ki vključuje turistične kmetije, vinotoče, kulinarične posebnosti, etnološke zbirke ter pestra paleta kmečkih prireditev danes postajajo prava paša za oči tako za domačine kot za turiste.

 

Dravinjske gorice - dežela vinske trte

Vinska trta

Glavni element pokrajine ob Dravinji so Dravinjske gorice, ki so najzahodnejši subpanonski gričevnat svet v porečju Dravinje. To je svet nekdanjega morskega zaliva, zapolnjen z neogenskimi sedimenti, ki se spuščajo proti Dravskemu polju. Dravinjske gorice so nizko gričevje, kjer prevladujejo nadmorske višine med 200 in 300 m.
Dravinjske gorice s svojimi geografskimi in geološkimi značilnosti, nudijo odlične pogoje za rast vinske trte. Dravinjska dolina je prav zaradi tisočerih vinogradov dobila ime dežela vina in cvetja. Številne vinske ceste, številni vinotoči, igranje golfa med vinogradi, danes dokazujejo kakšen pomen imajo gorice tako za prebivalce kot tudi za turiste, ki prihajajo v Dravinjsko dolino.

 

Konjiška gora - raj za športne aktivnosti

Pohodništvo

Na skrajnem zahodnem delu se občina Slovenske Konjice naslanja na Konjiško goro, ki je del Boškega ali Konjiškega pogorja (po Meliku), oz. Voglanjsko – Sotelskega po novi regionalizaciji, predstavlja pa v grobem razmejitev med Podravjem ter Savinjskim in Sotelskim predelom.
Konjiška gora katere najvišji vrh je Stolpnik (1012m), nudi veliko možnosti za razne športne nadobudneže od pohodnih poti, kolesarskih poti, tekaških poti, jadralnega padalstva, gorskega kolesarjenja, športnega plezanja, razglednih točk in še veliko več. Konjiški gori domačini pravijo kar “gora aktivnosti“, kar s svojo pestro ponudbo aktivnosti tudi dokazuje.

 

© dravinjskadolina.com