DravinjskaDolina.com | Domov

Klimatske značilnosti

Klima - dežela sonca in dolgih rdečih oblakov

Že dedki in babice so nam govorili, da je Dravinjska dolina dežela “sonca in dolgih rdečih oblakov“, ki so posebej vidni ob koncu poletja ter v času vinske trgatve. Vzdevek pokrajina sonca pa izhaja predvsem iz dejstva, da je v pokrajini število sončnih dni preseglo število 90. Zmerno celinsko podnebje, za katerega so značilne zmerne padavine in veliko sončnih ur je značilno skoraj za celotno dravinjsko dolino.

Veriga rdečih oblakov
Veriga rdečih oblakov
Sončni zahod

Temperature

Dravinjska dolina ima zmerno celinsko podnebje. Na severnem ter severozahodnem delu pokrajine, kjer je pokrajina najbolj gorata, se povprečne letne temperature gibljejo od 4-8° C. V nižjih predelih pokrajine, v dolinah in okoliških gričih pa se povprečna letna temperatura giblje od 8-10° C.

V poletnih mesecih je na območju dravinjske doline povprečna temperatura 28° C, v zimskih mesecih pa se povprečna temperatura spusti na -5° C.

Padavine

Povprečna letna količina padavin v Dravinjski dolini je dokaj visoka, giblje se od 1200-1800mm. Največja količina padavin pade predvsem v goratih predelih pokrajine od 1400-1800mm, v nižinskih predelih Dravinjske doline, pa se povprečna količina padavin na leto giblje od 1200-1400mm.

© dravinjskadolina.com