DravinjskaDolina.com | Domov

Žička kartuzija zaradi svoje zgodovinske vrednosti ostaja eden najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji. Prvi slovenski samostan, je pred več kot 800 leti menihom zagotavljal mir in umik v naravo.

ŽIČKA KARTUZIJA

Žički samostan je prvi slovenski samostan, ki je bil ustanovljen okoli leta 1160. Kartuzijani in domačini so s svojim kulturnim življenjem in delovanjem na območju celotne doline Svetega Janeza, zapustili neizmeren kulturni pečat v svetovni zgodovini. S svojimi strogimi pravili, rokodelskimi spretnostmi, zakoni in gospodarstvom, so bili tako rekoč država v malem. V zgornjem samostanu so živeli menihi, ki so poleg predanosti strogemu kartuzijanskemu redu, bili poznani kot odlični zdravilci in rokodelci. V spodnjem samostanu pa so živeli t.i. brati laiki, ki so skrbeli za celotno gospodarstvo. Bili so: krojači, mlinarji, mizarji, kovači, steklarji, opekarji, čevljarji…

Kartuzija je bila dolgo časa eno najpomembnejših kulturnih središč. Skozi stoletja, pa se je začel v samostanu rahljati nekdaj strogi kartuzijanski red. Čeprav je bila v času reformacije Žička kartuzija opuščena, je ponovno vzcvetela v baroku. Leta 1782 pa je bila z dekretom Jožefa II. ukinjena in je kmalu za tem pričela propadati.

Leta 1957 so začeli z izkopavanji kompleksa in obnovo, ki skuša spomeniku vsaj deloma vrniti nekdanjo podobo in ga zavarovati pred nadaljnjim propadanjem. Danes skupaj z dolino Svetega Janeza, Žička kartuzija ostaja eden najpomembnejših biserov občine Slovenske Konjice.

© dravinjskadolina.com